Сдружение "Европейско Кенгуру"
"Kangourou sans Frontieres"!

Новини | За нас | Контакт | Полезни връзки
Кампания 2016 | Семинари | Летни лагери | Учебен център | Архив


2008 г.

Национален кръг

Победители
2, 3 и 4 клас
5 и 6 клас
7 и 8 клас
9 и 10 клас
11 и 12 клас

Задачи за 3 и 4 клас
Задачи за 5 и 6 клас
Задачи за 7 и 8 клас
Задачи за 9 и 10 клас
Задачи за 11 и 12 клас

Областен кръг

Допуснати до националния кръг
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас
На френски език
Участници в неравностойно положение

Задачи за 2 клас
Задачи за 3 и 4 клас
Задачи за 5 и 6 клас
Задачи за 7 и 8 клас
Задачи за 9 и 10 клас
Задачи за 11 и 12 клас

Задачи до 6 клас за ученици в неравностойно положение
Задачи за 7, 8 и 9 клас за ученици в неравностойно положение
Задачи за 10, 11 и 12 клас за ученици в неравностойно положение