Сдружение "Европейско Кенгуру"
The Association "Kangourou sans Frontières"
has contracted with the owner of the “Kangaroo” trademark.
Each member freely organizes the competition and
the distribution of documents in their country.

Новини | За нас | Контакт | Полезни връзки | Bulgarian (BG) English (EN)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Семинари | Летни лагери | Учебен център | Галерия | Архив

Кампания 2020
MITE 2020

Приключи XIV Международен конкурс МITE 2020.  Финалният кръг се проведе онлайн пред научно жури от изтъкнати руски учени и преподаватели.

Общият брой участници от Русия, България и Казахстан надхвърли 200 души. България се представи отлично с 8 проекта, от които 4 проекта на ученици от МГ "Баба Тонка", Русе, с научен ръководител г-жа Сюзан Феимова, 3  проекта на ученици от Националната финансово-стопанска гимназия, София, с научен ръководител г-жа Станимира Петрушкова и 1 проект на студент от ПУ "Паисий Хилендарски",  Пловдив, с научен ръководител гл. ас. д-р Петър Копанов. Българските участници завоюваха 2 първи, 5  втори и 1 трето място в отделните направления, както следва:

Направление "Математика и изкуство"

I място

Никол Георгиева (Русе, България) 175 точки

Направление "Финансова математика"

II място

Виктория Йовчева (София, България) 163 точки
Анета Христева (София, България) 162 точки
Анита Асенова (София, България) 162 точки

III място

Рая Спасова (София, България) 154 точки
Анджела Кръстева (София, България) 154 точки

Направление "Използване на математически методи  при решаване на професионално ориентирани задачи"

II място

Иван Найденов (Пловдив, България) 162 точки

Направление "Електронен тематичен журнал"

I място

Мария Кирилова (Русе, България) 170 точки

II място

Арзу Тейкова (Русе, България) 162 точки
Есра Тейкова (Русе, България) 162 точки
Симеон Неделков (Русе, България) 162 точки
Рая Христова (Русе, България) 161 точки
Ния Нейкова (Русе, България) 161 точки
Велислава Крумова (Русе, България) 161 точки

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Получаваме запитвания за обявеното състезание "Европейско кенгуру плюс" на 30 май 2020 г. Продължаващата епидемична обстановка в страната не дава възможност за неговото провеждане по замисления начин. Най-важното е, че не съществуват условия да се осигури ефективност на състезанието, която да е от полза на огромния брой интересуващи се ученици и учители. Не се отказваме от провеждането му и го отлагаме за по-късна дата. Очаквайте уточнения след стабилизиране на обстановката в страната.

София, 15 май 2020 г. Сдружение "Европейско кенгуру"